www.bip.gov.pl

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Kiedy notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia ?

  • gdy wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia (nie może więc istnieć między nimi jakikolwiek spór), a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach,
  • kiedy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,
  • kiedy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.,
  • gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

  • akt zgonu spadkodawcy
  • potwierdzenie nadania numeru PESEL spadkodawcy (adnotacja na akcie zgonu, dowód osobisty lub zaświadczenie z urzędu miejskiego/gminy),
  • akty ślubu, urodzenia potwierdzające związek ze spadkodawcą,
  • testament lub testamenty pozostawione przez spadkodawcę, jeżeli istnieją.

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:---2012-08-07 13:46
Ostatnia zmiana:---2012-08-16 10:58
Publikacja:---2012-08-07 13:46
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.03 s.