www.bip.gov.pl

REJESTRY NOTARIALNE

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia:

 • utworzony został na podstawie art. 95i Ustawy Prawo o notariacie
 • zawiera informacje o sporządzonych notarialnych aktach poświadczenia dziedziczenia (nie zawiera treści aktów poświadczenia dziedziczenia)
 • dostępny jest dla wszystkich obywateli

Notarialny Rejestr Testamentów

 • celem tego Rejestru jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej strony - ułatwienie ujawnienia tegoż testamentu po śmierci testatora
 • utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie wewnętrznych regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z Bazylei z 1972 roku, o stworzeniu systemu rejestracji testamentów
 • zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach; nie zawiera treści testamentów - rejestr o charakterze poszukiwawczym
 • ma charakter dobrowolny - rejestracja testamentu następuje na wniosek testatora złożony u dowolnego notariusza
 • rejestracja testamentu jest bezpłatna

Czy wiesz, że ...

 • notarialne poświadczenie dziedziczenia zarejestrowane w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia to najkrótsza droga do uzyskania praw do majątku po zmarłej osobie ?
 • zarejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów to zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem ?
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów jest bezpłatna ?

Ulotki:

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:---2012-08-07 13:41
Ostatnia zmiana:---2012-10-23 15:16
Publikacja:---2012-08-07 13:41
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.